Home » Psychoterapie

Psychoterapie

Jak to funguje

„Prožít život ve strachu znamená prožít ho jen napůl.“

Zvýšený výskyt úzkostí a fobií je typický pro naše století a pro naše sociokulturní prostředí. Platíme tak mj. daň za pokrok, rychlost a moderní životní styl. Mobilní aplikace sicenenahradí plnohodnotný psychoterapeutický dialog, ale mohou dobře sloužit jako první pomoc při překonávání specifických obtíží.

Aplikace Hlavně v klidu jsou vystavěny především na principech Kognitivně behaviorální terapie (KBT) a zahrnují v sobě prvky racionální, relaxační a sugestivní terapie. Obsahují dostatek informací pro pochopení základní problematiky vymezených oblastí, a také pro pochopení podstaty a vlastností vašich úzkostí a strachů. Tato první část každé aplikace vám pomůže lépe se opřít o svou racionalitu. Pokud totiž nemáme dostatek platných informací, nahrazujeme tento deficit obvykle fantaziemi, katastrofickými scénáři a útržky toho, co jsme kde zaslechli nebo přečetli.

Jak ale víme, rozum sám nestačí, je třeba postarat se také o emoce. K tomu slouží další části každé aplikace, které zahrnují např. prvky Jacobsonovy progresivní svalové relaxace, Schultzova autogenního tréninku či specifických technik dýchání. Velmi zjednodušeně lze princip účinku těchto technik popsat následovně:

Vašemu organismu je zcela lhostejné, jestli je nebezpečí reálné nebo smyšlené. Bojíte se něčeho? Potom mozek vyšle signál do zbytku těla (tzv. periferie), aby se připravilo na boj nebo na útěk. Svaly se napnou, cévy se stáhnou, frekvence dechu a tepu se zrychlí. Vědomě tento proces nemůžete nijak ovlivnit, ale pomocí uvedených technik to zvládnete a své emoce tak trochu ošálíte: Relaxační postupy způsobí, že se svaly naopak uvolní, cévy roztáhnou, dech a srdeční tep se zpomalí, a tentokrát je to periferie, která vyšle zpátky do mozku informaci, že žádné nebezpečí nehrozí – protože kdyby hrozilo, nemohlo by být přece tělo tak uvolněné. Mozek proto informaci přijme a postará se dál sám o to, abyste byli ještě klidnější.

Co k tomu potřebujete vy? Naši aplikaci, sluchátka a jakýkoli přístroj, který vám ji umožní přehrát (viz Speciální požadavky na hardware). Potom stačí už jen poslouchat a řídit se instrukcemi.

Seznam dosavadních aplikací naleznete zde.

Nenašli jste aplikaci, kterou potřebujete k překonání svých obav? Napište nám, a pokud budou vaše nápady podnětné, aplikaci podle možností vytvoříme.